Výrobný proces kompletnej stavby a rekonštrukcie interiéru

Pre správne pochopenie a vytvorenie predstavy o priebehu realizácie stavebné diela Vám prinášame postup výrobného procesu, ktorý je súčasťou každej stavby, renovácie a rekonštrukcie. Body sú znázornené podľa časovej postupnosti a predstavujú spoluprácu od návrhu, cez realizáciu, až po odovzdanie diela.

Obhliadka, zameranie a konzultácia
1
Vypracovanie cenovej ponuky za návrh interiéru
2
Uzavretie zmluvy o diele: návrh interiéru
3
Vizualizácia diela
4
Vypracovanie cenovej ponuky za stavebné dielo
5
Poradenstvo pri výbere materiálov
6
Uzavretie zmluvy o stavebnom diele
7
Zabezpečenie logistiky stavby
8
Realizácia stavby
9
Montáž zariadení a nábytku
10
Odovzdanie diela
11

Zistiť orientačné ceny

Pozrieť realizácie

Rekonštrukčné služby

Scroll to Top